HR

Działania kadrowo-płacowe to wymóg, bez nich praca z ludźmi nie byłaby możliwa ze względów formalno-prawnych. Jak je prowadzisz zależy od Ciebie. Wdrożenie w firmie procedur związanych z obszarami polityki wynagrodzeń i rozwoju pracowników to wartość dodana każdej firmy. Powoduje porządek, stwarza obraz firmy z profesjonalnym podejściem do zagadnień personalnych, a w takiej firmie widać większą stabilizację.

Kiedy warto zająć się działaniami HR w zakresie polityki personalnej, wynagrodzeń i rozwoju?

 • masz rozwiązania dla administracji personalnej i płac, ale pracownicy i kandydaci do pracy coraz częściej pytają "czy tu się mogę rozwijać?", "jakie będzie moje kolejne stanowisko?";
 • nie masz opisanych stanowisk (zakres obowiązków i opis stanowiska to nie to samo);
 • masz wątpliwości czy Twoi pracownicy i kandydaci do pracy, mają takie kompetencje, które są zgodne z profilem Twojej firmy i rzeczywistymi potrzebami Twoich Klientów;
 • nie masz wycenionych stanowisk lub masz wątpliwości co do ich wyceny;
 • nie masz siatki płac regulującej stawki na każdym stanowisku;
 • masz wątpliwości czy system premiowy, który oferujesz jest motywujący;
 • nie masz systemu premiowego i zastanawiasz się czy to dobrze;
 • zakładasz firmę i musisz zatrudnić ludzi a nie wiesz ile im zapłacić;
 • masz ludzi którzy robią to samo w ten sam sposób ale ich wynagrodzenia znacznie się różnią;
 • przyjmujesz ludzi do pracy i każdy przychodzi ze swoją propozycją wynagrodzenia;
 • masz wątpliwości czy wynagrodzenie w Twojej firmie jest konkurencyjne;
 • masz wątpliwości czy płacisz sprawiedliwie;
 • ludzie coraz częściej przychodzą po podwyżkę;
 • masz wątpliwości jak płacić na różnych stanowiskach;
 • nie wiesz jak rozplanować budżet wynagrodzeń;
 • masz wątpliwości czy Twoja firma powinna oferować świadczenia dodatkowe;
 • nie wiesz jakie świadczenia dodatkowe są potrzebne Twoim ludziom;
 • myślisz, że masz dobrych menedżerów ale zaczęli od nich odchodzić pracownicy.

Polityka wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych oraz rozwój to obszary funkcjonowania firmy, które wpływają bezpośrednio na wyniki finansowe firmy. To koszty i inwestycje w jednym, dlatego uporządkowanie tych procesów ma wymierne znaczenie.

Moja oferta w tym zakresie:

  Audyty wykorzystywanych narzędzi
  Opisy stanowisk
  Tworzenie profili kompetencyjnych
  Opracowanie polityki wynagradzania
  Wycena stanowisk
  Opracowanie siatki płac
  Przygotowanie regulaminu wynagrodzeń
  Przygotowanie regulaminów świadczeń dodatkowych
  Opracowanie polityki samochodowej
  Szkolenia z zakresu przywództwa
  Tworzenie ścieżek karier
  Usprawnienia w zakresie rekrutacji