Komunikacja wewnętrzna

Piszemy, mówimy, spotykamy się, organizujemy różne wydarzenia firmowe. To co robimy i to czego nie robimy – to wszystko to formy komunikacji z innymi. Jakość komunikacji wewnętrznej w firmie przekłada się bezpośrednio i pośrednio na wyniki finansowe. Staje się przyczyną sukcesów w projektach, a z powodu jej nieodpowiedniej formy również przyczyną nieporozumień i konfliktów. Komunikacja wewnętrzna to bardzo delikatna materia, która odpowiednio poprowadzona jest kluczem do sukcesu.

Kiedy warto przyjrzeć się komunikacji wewnętrznej w firmie?

  • brakuje jednego spójnego przekazu komunikacyjnego;
  • wszyscy ze sobą rozmawiają, a nie każdy się komunikuje;
  • niektóre działy nie mogą się dogadać;
  • pojawiają się kłótnie;
  • atmosfera coraz częściej "gęstnieje";
  • ton wypowiedzi mailowych jest zbyt oficjalny lub zbyt frywolny;
  • ludzie mniej się uśmiechają;
  • czujesz jakiś niepokój w firmie;
  • czasem nawet Tobie nie chce się przyjść do pracy.

Na komunikację wewnętrzną patrz zawsze.

Komunikacja w firmie to „coś” co spaja, buduje atmosferę, jeśli jest „wyjątkowa” to sprawia, że ludzie przychodzą do firmy, nie od pracy. Często niedoceniana, jak kapryśna kobieta potrafi popsuć wszystko. Dbaj o nią i pielęgnuj, miej jasną strategię komunikacji wewnętrznej i ją realizuj.

Moja oferta w tym zakresie:

  Audyty wykorzystywanych narzędzi komunikacji
  Audyty wizerunku komunikacji w firmie
  Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej
  Przygotowanie działań podnoszących poziom komunikacji wewnętrznej w firmie
  Przygotowanie działań spójnych dla komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  Przygotowanie procedury komunikacji kryzysowej
  Przygotowanie działań wspierających współpracę między działami
  Przygotowanie polityki komunikacji wewnętrznej
  Przygotowanie osób do prowadzenia działań komunikacji wewnętrznej w firmie
  Szkolenia z zakresu komunikacji wewnętrznej